>

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη:
«Ολοκληρώθηκε η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και τον προγραμματισμό των τμημάτων της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Με δεδομένη την γενικότερη οικονομική συγκυρία αλλά και τους περιορισμένους οικονομικούς πόρους του Συλλόγου παρουσιάστηκε καταρχήν ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2010-11 με βάση τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύτηκαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξεύρεση νέων πόρων από την ευρύτερη Παναθηναϊκή οικογένεια και δόθηκαν παράλληλα κατευθύνσεις στους υπεύθυνους των τμημάτων για το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν για τη συγκρότηση αξιόμαχων ομάδων με βάση τα δεδομένα του προϋπολογισμού».
Advertisements